Stuurt u op de juiste strategische KPI's?

Goede sturingsinformatie is een cruciale voorwaarde om succesvol te kunnen ondernemen en te groeien. Wat we vaak zien is dat de managementrapportage zich beperkt tot de maandelijkse resultatenrekening en daarmee niet aansluit op de strategische doelstellingen. Onze ervaring is dat andere informatie nodig is om goede keuzes te kunnen maken.

Hierbij kunt u denken aan onder andere:
•    Strategische financiële en niet financiële KPI’s
•    Liquiditeitsprognoses
•    Trendanalyses
•    Informatie omtrent beheersing van de risico’s
 

We analyseren de opzet en inhoud van uw huidige management rapportages. Daarnaast bespreken wij het rapportageproces met de betrokken medewerkers en gaan we met het management nader in op de strategie, visie.

 

Voor meer informatie download onze brochure

 

 

Scan sturingsinformatie