Kan uw onderneming financieel strategische slagkracht gebruiken?

Met het CFO-as-a-Service concept biedt YellowFinance een flexibele CFO-rol aan. Een CFO op flexibele basis versterkt uw team met financiële, strategische expertise. Onze CFO's fungeren als klankbord en helpen beslissingen weloverwogen te nemen. Uw CFO-as-a-Service helpt met het realiseren van strategische doelstellingen, herinrichting van de (financiële) organisatie en verlaagt de kwetsbaarheid van de financiële functie.

Het profiel van onze CFO's

•    Strategische denkkracht
•    In staat complexe vraagstukken terug te brengen tot de essentie
•    Analytisch sterk
•    Gewend in sterk veranderende omgevingen te werken
•    Ondernemend
•    Resultaatgericht
•    Professioneel  

Strategische denkkracht

•    Waar wil ik over 5 jaar staan – hoe kom ik daar?
•    Financieringsvraagstukken
•    Professionalisering financiële functie
•    Planning & Control cyclus
•    Algemene (financiële) kennis
•    Aanspreekpunt bank en andere stakeholders
•    Outsourcing

Tactische en operationele slagkracht

•    Aansturing en coaching financiële functie
•    1e of 2e lijns hulp voor (financiële) vragen
•    Verlagen kwetsbaarheid financiële functie

 

CFO-as-a-Service