Kan uw onderneming financieel strategische slagkracht gebruiken?

Het CFO-as-a-Service concept houdt in dat wij op flexibele basis de CFO-rol binnen uw organisatie invullen. Onze mensen zijn flexibel inzetbaar naar gelang uw wensen, de situatie en ontwikkelingen bij uw organisatie. Zij versterken uw team met hun financiële en strategische expertise en helpen met het realiseren van strategische doelstellingen en het optimaliseren van de financiële functie. Zij fungeren als klankbord en helpen beslissingen weloverwogen te nemen. 

Strategische denkkracht

•    Waar wil ik over 5 jaar staan – hoe kom ik daar?
•    Gesprekspartner bank en stakeholders bij financieringsvraagstukken
•    Professionalisering financiële functie
•    Planning & Control cyclus
•    Algemene (financiële) kennis
•    Outsourcingsoplossingen
•    Cashmanagement en liquiditeit
•    Toetsen van nieuwe verdienmodellen

 

Tactische en operationele slagkracht

•    Aansturing en coaching financiële functie
•    1e of 2e lijns hulp voor (financiële) vragen
•    Verlagen kwetsbaarheid financiële functie
•    Opstellen (liquiditeits)prognoses en scenario's
•    Opstellen business cases 
•    Doorrekenen van nieuwe verdienmodellen

Het profiel van onze CFO's

Omdat wij geloven in de juiste persoon op de juiste plaats besteden wij veel aandacht aan het vinden van een goede (persoonlijke) match. Onze financials beschikken in ieder geval over de volgende eigenschappen: 

•    Strategische denkkracht
•    Complexe vraagstukken terugbrengen tot de essentie
•    Analytisch sterk
•    Gewend in sterk veranderende omgevingen te werken
•    Ondernemend
•    Resultaatgericht
•    Besluitvaardig

CFO-as-a-Service