Betere sturing?

Ziet u kansen om met data meer waarde te creëren voor uw organisatie? Wilt u organisatiesturing op een hoger niveau brengen? Of kan de kwaliteit, efficiency en/of betrouwbaarheid van de huidige dashboards en rapportages naar een hoger niveau?

Met onze ervaring op het gebied van strategie, organisatiesturing, finance en BI, is YellowFinance bij uitstek de partner om de volgende stap te zetten in volwassenheid van de informatievoorziening en sturing binnen uw organisatie.

YellowFinance ondersteunt u met diverse onderwerpen gerelateerd aan organisatiesturing, zoals het:

  • Vertalen van uw strategie naar KPIs
  • Inrichten van organisatiesturing, van management tot operationeel niveau
  • Beschikbaar stellen van de benodigde stuurinformatie op het juiste moment en de juiste plek in uw organisatie

Onze ondersteuning van uw organisatie bestaat doorgaans uit onderstaande fases:

  • Informatiebehoefte definiëren en dashboards ontwerpen
  • Implementeren van het datamodel en dashboards
  • Begeleiden van waardecreatie in uw organisatie, zoals het verzorgen van trainingen en hulp bij toepassing en interpretatie van dashboards

De stappen die we samen met uw organisatie zetten, verhogen de volwassenheid op het vlak van informatievoorziening en organisatiesturing. Hierdoor is uw organisatie beter in staat waarde te creëren en haar doelstellingen te bereiken.

 

Voor meer informatie download onze brochure

 

Organisatiesturing