Bent u klaar om te transformeren naar toekomstbestendig ondernemen?

Voor veel ondernemingen bestaat vanaf 2024 een rapporteringsverplichting met betrekking tot de volgende onderwerpen: Environmental, Social en Governance (gezamenlijk: ESG). Wij zien dat veel ondernemingen ESG als kans zien om bij te dragen aan een duurzame verandering.

ESG maakt onderdeel uit van het duurzaamheidsverslag waarin de onderneming inzicht geeft in haar strategie inzake ESG onderwerpen, de implementatie hiervan en hoe de onderneming op deze onderwerpen scoort. ESG geeft meer inzicht in de impact van de onderneming op het milieu, de samenleving zelf maar ook over de impact van klimaatveranderingen op de onderneming.  

Voor wie en wanneer?
Rapportering over ESG zal over boekjaar 2024 in ieder geval verplicht zijn voor beursgenoteerde ondernemingen en over boekjaar 2025 voor grote ondernemingen. Dit zijn ondernemingen die voldoen aan twee van de volgende drie criteria: meer dan 250 medewerkers, een balanstotaal van meer dan € 20 miljoen en een omzet van meer dan € 40 miljoen.

Wat levert ESG op?
Er zijn veel mogelijke voordelen te behalen uit het rapporteren over ESG. De nieuwe generatie is zich meer bewust van duurzaamheid en werken derhalve liever voor een onderneming die hier proactief mee bezig is. Daarnaast zijn voor de onderneming ook voordelen te behalen bij interestkosten vanuit financiers, het aantrekken van meer klanten en nieuwe investeerders.

Onze tips
Er zijn 12 standaarden waar uw onderneming mee te maken krijgt. Start met het opstellen van een impact- en materialiteitsanalyse. Stel vervolgens de onderwerpen vast die de meeste impact hebben op uw onderneming en bepaal een strategie of beleid voor de belangrijkste ESG onderwerpen. Stel uzelf hierbij de volgende vragen:

  • Heeft onze organisatie een strategie over de ESG onderwerpen?
  • Wat is onze strategie rondom de ESG onderwerpen? Wil ik deze wijzigen?
  • Hebben wij de capaciteit en kennis in huis om tijdig te kunnen rapporteren over ESG?
  • Waar beleggen wij de rapportering rondom ESG in onze organisatie?
  • Welke data kunnen wij verzamelen en hoe komen wij aan deze data? Is deze data betrouwbaar?

Bent u op zoek naar een sparringpartner, kritische blik, of vooral een paar extra handen in dit proces? Wij helpen organisaties te transformeren naar toekomstbestendig ondernemen.

Wat doen we?
Vanwege de grote omvang en impact van de CSRD regelgeving is het belangrijk om op korte termijn te starten. Een belangrijk startpunt is de zogenaamde materialiteitsanalyse. Met de materialiteitsanalyse wordt gekeken naar ESG onderwerpen die mogelijk impact hebben op uw organisatie maar ook welke mogelijke impact uw organisatie heeft op mens en milieu. Uit de materialiteitsanalyse komen de belangrijkste ESG onderwerpen voor uw organisatie en uw stakeholders naar voren. Uw organisatie dient vervolgens te rapporteren over onder meer de strategie, ambities, doelstellingen, actieplannen en de voortgang van voorgenoemde in het jaarverslag.

Wij helpen u graag met de start van uw ESG traject, namelijk het uitvoeren van de materialiteitsanalyse. Wij brengen de belangrijkste interne en externe stakeholders in kaart. Vervolgens identificeren wij de materiële ESG onderwerpen welke wij zullen afstemmen met de belangrijkste stakeholders van uw organisatie. Nadat wij de materiële ESG onderwerpen hebben afgestemd met uw stakeholders zullen wij de materialiteitsmatrix opstellen.

Wat leveren we?
Wij leveren een materialiteitsmatrix op voor uw organisatie inclusief onderbouwing van de materialiteitsanalyse. Daarnaast zullen wij een beschrijving opleveren van het proces rondom de totstandkoming van de materialiteitsanalyse ten behoeve van het jaarverslag.

Meer weten? Kijk op de website van GreenPurpose

 

 

 

ESG Rapportering