Bent u voorbereid op groei?

Een onderneming in groei verandert voortdurend en zal zich continu moeten aanpassen. Wat eerst een vanzelfsprekendheid was, vraagt nu uw expliciete aandacht. Waar strategie eerst impliciet aanwezig was, is het nu belangrijk om voor uw werknemers en andere stakeholders de stip de op horizon te schetsen. Wellicht is een andere structuur noodzakelijk. Een onderneming die naar een volgende fase groeit, heeft op veel gebieden andere competenties nodig. Het is tijd voor verandering.

Een onderneming in groei wordt complexer. Er is meer afstemming nodig over uitvoering en strategie. De structuur, bedrijfssystemen en de kwaliteiten van uw werknemers worden belangrijker. Er ontstaat behoefte aan meer gespecialiseerde functies en optimalisatie van de automatiseringssystemen.

Verwacht u de komende jaren verdere groei? Wilt u een kritische analyse of uw onderneming klaar is voor deze groei? Wij helpen u graag met onze Quick scan financiële functie. Met deze scan vinden wij de knelpunten en brengen het verbeterpotentieel in beeld.

Aspecten die in deze analyse aan bod komen:
•    Organisatiestructuur en aansturing
•    Strategievorming en de beoogde 'stip aan de horizon'
•    Optimale organisatieomvang
•    Autonome groei of door overnames of samenwerkingsverbanden?
•    Zijn alle competenties in de organisatie aanwezig?
•    Zijn de processen in voldoende mate flexibel, efficiënt en geautomatiseerd?
•    Waar en in welke mate investeren in mensen en middelen?
•    Kwaliteit van managementrapportages
•    Inrichting interne functie waaronder finance en beleid

In onze aanpak brengen wij de voor u relevante aandachtsgebieden in kaart. Wat is belangrijk in de volgende groeifase van uw onderneming?

 

Voor meer informatie download onze brochure

Scan financiële functie