Hoe komt u van champagne naar het beoogde 'goud'?

Het ontkurken van de champagne na het succesvol afronden van een transactie is eigenlijk pas het begin van een overname. Er gaat veel werk zitten in de integratie van de overgenomen onderneming. U moet zorgen dat de strategische doelen van de overname gerealiseerd worden. En niet alleen de integratie van (financiële) systemen vraagt aandacht, ook een goede integratie van de werknemers is bepalend voor het succes. Na de closing op naar het beoogde goud.

Onze ervaring zetten wij graag in op de volgende gebieden:
•    Integratie financiële kolom
•    Effectieve samenvoeging financiële administraties
•    Projectmatige opzet van de te realiseren synergië- en kostenvoordelen
•    Optimalisatie van de juridische structuur
•    Normalisatie en optimalisatie van de structuur en processen

Wij zetten onze ervaring en expertise in om u te helpen de overname tot een echt strategisch succes te maken.

Post transaction support