Voldoende liquiditeit het nieuwe rendement?

Wanneer ondernemingen geconfronteerd worden met een tijdelijke forse vraaguitval, kan dit veel impact hebben op de bedrijfsvoering in het algemeen en de korte termijn liquiditeitsbehoeft in het bijzonder. Zoals in alle tijden van crisis of veranderingen geldt dat cashmanagement juist dan van groot belang is. De focus ligt dan op het sturen op liquiditeit. 

Belangrijkste acties om uw 'grip op de liquiditeit' te vergroten waarbij YellowFinance u actief kan begeleiden en adviseren: 

  • Opstellen van een korte en (middel) lange termijn liquiditeitprognose inclusief scenario-analyses
  • Quick scan of hulp bij het inrichten en uitvoeren van cash management
  • Hulp bij het in kaart brengen van financieringsbehoefte en mogelijkheden om daarin te voorzien
  • Quick scan van uw eigen (liquiditeits)prognoses
  • Idenficeren van mogelijkheden om liquiditeitsruimte te creëren: afspraken met klanten en leveranciers, planning van investeringen, analyse mogelijke besparingen in kostenstructuur
  • Gesprekspartner voor bank, alternatieve financiers en stakeholders bij financieringsvraagstukken
  • Ondersteuning bij opstellen van uw financieringsaanvraag
  • Het inrichten van een gedegen rapportagelijn met heldere, meetbare en stuurbare prestatie indicatoren in combinatie met periodieke ijking van de prognoses

In onze aanpak brengen wij de voor u relevante aandachtsgebieden in kaart en zorgen voor maatwerk oplossing. 

Meer grip op liquiditeit