Is de kostenstructuur nog in lijn met de omvang van de huidige organisatie?

De kostenstructuur volgt de ontwikkeling van organisaties en verandert vaak niet wezenlijk in de loop van de jaren. En dat terwijl onderliggende werkprocessen en posities in de markt wel degelijk zijn gewijzigd. Onze ervaring is dat er eenvoudig besparingen gerealiseerd kunnen worden door de kostenstructuur vanuit meerdere perspectieven kritisch tegen het licht te houden. 

Wij hebben verschillende organisaties geholpen breder inzicht te krijgen in kostenstructuren en bij het helpen identificeren van besparingsmogelijkheden (in geld, maar ook in tijd) en hoe deze daadwerkelijk te kapitaliseren. 

Onze aanpak om tot een succesvol resultaat te komen is als volgt:

  • Samen bepalen we de speerpunten voor de analyse en verkrijgen we een beeld van de huidige organisatie;
  • We vergelijken de organisatie met een peer group (benchmarking);
  • We voeren een data-analyse uit op de inkopen en identificeren mogelijkheden voor tijd- en kostenbesparing;
  • We gaan in gesprek met relevante medewerkers over de kostenstructuur en financiële processen.

 

Meer informatie download onze brochure

Kostenbenchmark